پیوندها

موضوعات

زیر شاخه ها

فرآیندها و مدل‌های آزمون نرم‌افزار

1.       آزمون کارایی

2.       فرآیندهای آزمون صوری

مدل‌ها و فرآیندهای نگهداری سامانه‌ها ، سایت‌ها و نرم‌افزارها

 

1.       فرآیندهای خودکار‌سازی

2.       مدل‌سازی سامانه‌ها

·        مدل سامانه‌های عملیاتی بر اساس تئوری صف جهت پیش‌بینی وضعیت آینده

3.       خودکار‌سازی فرآیندهای عملیاتی

پایگاه‌های داده

1.       روش‌های بهینه‌سازی

2.       بررسی مدل‌های رابطه‌ای و سلسله مراتبی

·        تبدیل مدل پایگاه داده رابطه‌ای به سلسله مراتبی و بالعکس

مدل‌های مستند‌سازی سیستم‌های از پیش موجود

 

استفاده از استانداردهای بین‌المللی در فرآیندهای عملیاتی و نگهداری سایت‌ها

 

مدل‌های پردازش اطلاعات مبتنی بر سخت‌افزارهای سیستم‌های بزرگ (MAINFRAME)

 

محیط‌های ذخیره‌سازی داده‌ها

 

پروتکل‌های ارتباطی

·        تبدیل SNA  به TCPIP

فرآیندهای عملیاتی (مدیریت IT)

1.       بهینه‌سازی فرآیندها

2.       استخراج فرآیندها

تولید نرم‌افزارهای شبیه‌سازی برای موارد مورد نیاز در سامانه‌های بانکی

1.       شبیه‌ساز تولید تراکنش‌های سیستم‌های اینترنتی

2.       شبیه‌ساز تولید تراکنش شعبه

3.       شبیه‌ساز تولید تراکنش سیستم‌های کارت

ساخت و مدیریت نرم‌افزار

1.       روش‌های توسعه نرم‌افزار

·        مهندسی خط محصول نرم‌افزار

·        روش‌های شی‌گرا

·        مدل‌سازی و تبدیل مدل‌ها

2.       درستی‌یابی[1] و اعتبارسنجی[2] نرم‌افزار

·        روش‌های صوری در نرم‌افزار

·        تست نرم‌افزار و اشکال‌زدایی

3.       موارد مربوط به پس از تولید نرم‌افزار[3]

·        مهندسی معکوس نرم‌افزار

·        روش‌های پشتیبان‌گیری

·        مستند سازی

·        کنترل نسخه‌های نرم‌افزار

·        نگهداری نرم‌افزار[4]

·        مدیریت سیستم[5]

·        تکامل نرم‌افزار[6]

سیستم‌های اطلاعاتی

1.       سیستم‌های مدیریت داده‌ها

·        طراحی و مدل‌سازی پایگاه داده‌ها

·        یکپارچه‌سازی اطلاعات

                                 I.            استخراج، تبدیل و بارگذاری اطلاعات

                               II.            انبار داده‌ها

2.       برنامه‌های کاربردی سیستم‌های اطلاعاتی

·        سیستم‌های اطلاعاتی سازمانی[7]

                                 I.            برنامه‌های سازمانی[8]

                               II.            مراکز داده‌ها

3.       سیستم‌های پردازش اطلاعات تلفن همراه

معماری سرویس‌گرا و وب‌سرویس‌ها

1.       پروتکل‌های دسترسی به شیء ([9]SOAP)

2.       زبان‌های توصیف وب سرویس‌ها ([10]WSDL)

3.       UUDI[11]

4.       کشف سرویس و واسط‌های کاربری

تجارت الکترونیک

1.       پول الکترونیک

2.       زیرساخت‌های تجارت الکترونیک

3.       تبادل اطلاعات الکترونیک[12]

4.       انتقال وجه الکترونیک

5.       خرید آنلاین

6.       بانکداری الکترونیک

7.       بانکداری تلفن همراه

8.       پردازش‌های امن آنلاین[13]

9.       امضای الکترونیک

10.   چک الکترونیک

امنیت و حفظ محرمانگی

1.       سیستم‌های امنیتی

2.       نرم‌افزار امنیتی

3.       رمزنگاری

4.       امنیت پایگاه داده‌ها و ذخیره‌سازی

سیستم مدیریت تداوم کسب‌وکار (BCMS) بر مبنای استاندارد ISO 22301

 

1.      ارائه مدلی برای سنجش readiness سازمان برای پیاده‌سازی استاندارد

2.      ارائه مدلی برای ارزیابی تطابق وضعیت موجود سازمان با استاندارد

3.      ارائه مدلی برای ارزیابی اثربخشی پیاده‌سازی استاندارد

4.      ارائه مدلی برای تحلیل اثرات کسب‌وکار (BIA)

امنیت توکن

1.      امنیت توکن‌های سخت‌افزاری/ نرم‌افزاری PKI

2.      امنیت توکن‌های سخت‌افزاری/ نرم‌افزاری  OTP

مدیریت کلید

1.      ارزیابی استانداردها و تکنولوژی‌های مدیریت کلید

2.      ارائه مدلی (متشکل از استاندارد، سیاست و تکنولوژی) برای مدیریت کلید

سیستم مدیریت امنیت اطلاعات (ISMS)  بر مبنای استاندارد ISO 27001

1.      بومی‌سازی ISMS در صنعت بانکداری

2.      ارائه مدلی برای ارزیابی اثربخشی ISMS

ارائه مدلی برای ارزیابی امنیت الگوریتم‌های رمزنگاری

 

Network Operation Center (NOC)

 

 

Security Operation Center (SOC)

 

 

مدیریت سرویس‌های فناوری اطلاعات بر مبنای ISO 20000

 

 

امنیت برنامه‌های کاربردی

 

 

ارزیابی امنیتی و تست نفوذ

 

 

مدیریت روابط عمومی

·        روابط عمومی الکترونیک

مدیریت مالی

·        استقرار سیستم بهای تمام شده

مدیریت تشکیلات و سیستم‌ها

1.      مدیریت و ارزیابی عملکرد در سازمان‌های پروژه محور

2.      سطوح مدیریت پروژه و بلوغ سازمانی

3.      مدیریت و ارزیابی ریسک

4.      سیستم‌های مدیریت فرایند

5.      سیستم‌های مدیریت دانش

6.      مسائل پیاده‌سازی سیستم‌های یکپارچه

مدیریت سرمایه‌های انسانی

1.      برنامه‌ریزی استراتژیک سرمایه‌های انسانی

2.      سیستم‌های اطلاعاتی مدیریت سرمایه‌های انسانی

3.      مدیریت انگیزش سرمایه‌های انسانی

4.      مدیریت فرهنگ سازمانی

5.      مدیریت برنامه‌ریزی آموزشی

6.      مدیریت حقوق و دستمزد (با توجه به ارزیابی همزمان شغل و شاغل)   [1] Verification

   [2] Validation

   [3] Post-development issues

   [4] Maintaining software

   [5] System Administration

   [6] Software Evolution

   [7] Enterprise information system

   [8] Enterprise application

   [9] Simple object access protocol

   [10] Web service description language

   [11] Universal description discovery and integration

   [12] Electronic data interchange

   [13] Secure online transactions

تمامی حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به شرکت خدمات انفورماتیک می باشد