محصولات و خدمات مرتبط

شرح محصول

  دریافت و نگهداری اسناد شتاب و مغایرت بانک ها، دریافت و نگهداری تراکنش های بین بانکی مربوط به هر سیکل شاپرک، بررسی صحت اطلاعات موجود در اسناد، انسداد و رفع انسداد بصورت کلی و یا بخش یا درصدی از مبلغ، تسویه تراکنش ها و تولید فایل های تسویه جهت ارسال به سیستم های هادی و نسیم از فعالیت های اصلی این نرم افزار می باشد.

ویژگی های کلیدی

مشتریان این محصول

مستندات مرتبط

تمامی حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به شرکت خدمات انفورماتیک می باشد