درباره شرکت

محور های همایش

•  رویارویی مستقیم صنعت و دانشگاه     
•  معرفی کارفرمایان و کارآفرینان موفق جامعه درقالب شرکت های کارآفرین
• معرفی سازمانها وادارات مرتبط و نیمه‌مرتبط با رشته‌تحصیلی
• شناسایی علایق واستعدادها (خودشناسی شغلی)
• آشنایی با انتظارات و مهارتهای مورد نیاز کارفرمایان
• آشنا شدن دانشجویان و تازه فارغ التحصیلان با طیف متنوع مهارتهای شغلی        
• امکان جذب نیرو و کارآموز برای شرکت ها
• برپایی کارگاههای آموزشی کار و کارآفرینی
• گسترش خدمات مشاوره‌شغلی و استفاده از مشاوران متخصص
• ایجاد نشریه‌های شغلی و بازار‌کار در محیط داخلی دانشگاه
• ایجاد یک محیط دوستانه برای تعامل بیشتر بین فارغ التحصیلان، دانشجویان و شرکت ها
• معرفی و بازتاب نتایج تحقیقات، پژوهشها، تجربهها و نوآوریهای علمی و صنعتی صنایع
• ایجاد انگیزه و خودباوری در میان فارغ­التحصیلان
•آشنایی شرکت کنندگان و بازدیدکنندگان از آخرین دستاوردهای صنایع

اخبار

تصاویر مرتبط

تمامی حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به شرکت خدمات انفورماتیک می باشد